Davranış Kuralları

Davranış Kuralları

Davranış Kuralları, davranışımız için standartlar belirler ve Anker Andersen'in politikalarını anlamayı sağlayıp vizyonumuzu, değerlerimizi ve stratejimizi desteklemek için bir araç olarak hizmet eder.


KSS ( Kurumsal Sosyal Sorumluluk) taahhüdümüzün bir parçası olarak tüm çalışanlar ve yönetim kurulu için geçerli olan Anker Andersen Davranış Kuralları, etik değerlerimize dayanmaktadır. Ayrıca, tedarikçilerimiz, hizmet sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımızın tüm değer zincirinde değerlerimizi ve normlarımızı uygulamak için çaba sarf etmeyi taahhüt ediyoruz.

Davranış Kuralları